MUZYKA KLEZMERSKA

Niezwykłe wydarzenia muzyczne z udziałem miejscowych zespołów muzyki klezmerskiej odbywają się  co tydzień w Klezmer Music Venue przy ul. Sławkowskiej 14.

Muzyka zespołów klezmerskich opiera się na kulturze narodowej Żydów, zamieszkujących południowo­-wschodnią i środkową Europę. Największy nacisk położony jest jednak na muzykę łączącą w sobie motywy bałkańsko­słowiańskie.

W repertuarze znajdują się zarówno utwory instrumentalne, związane z folklorem Żydów reformowanych, jak i utwory Żydów ortodoksyjnych, wykonywane w języku jidysz.

Koncerty odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Program

Di Galitzyaner Klezmorim


Di Galitzyaner Klezmorim

„Happy Nigun” – trad. / M. Spiewak, G. Spiewak A-„Mazi
„Toy” – trad. / M. Spiewak, G. Spiewak
„Hasidic” – trad. / M. Spiewak, G. Spiewak
„Prayer in the Isaac Synagogue” – M. Spiewak, G.Spiewak
„Tantz, tantz” – A. Schwartz, M. Spiewak, G. Spiewak / M. Spiewak, G. Spiewak, R. Seweryniak
„Chopin’s Freilach” — F. Chopin, M. Spiewak, G. Spiewak / M. Spiewak, G. Spiewak
„Sirtos for Leo” — trad., M. Spiewak, G. Spiewak / M. Spiewak, G. Spiewak
„Odessa Bulgar” — trad. / M. Spiewak, G. Spiewak

The Judaica Gold


The Judaica Gold

Suita Klezmerska
Songs Of Rejoicing
Papirosn
Kazimierz
Wedding dance
Alter tanz
Eden
Hora di Mitbranfn
Shalom Aleichem
Hava Nagila
Hevenu Shalom

MUZYKA KLEZMERSKA

Di Galitzyaner Klezmorim


Zespół powstał w 1996 roku z inicjatywy trojga studentów krakowskiej Akademii Muzycznej, zafascynowanych muzyką klezmerską i atmosferą ówczesnego Kazimierza.

Od początku swego istnienia grupa wpisuje się w tradycyjny nurt muzyki klezmerskiej, o czym świadczy również jej nazwa. Di Galitzyaner Klezmorim w języku jidysz oznacza “Muzykanci Galicyjscy”, co nawiązuje do tradycji kapel żydowskich, licznie działających na terenie Europy Środkowo­Wschodniej. Repertuar oparty jest na melodiach tradycyjnych, ale pojawiają się też własne kompozycje, jak “Modlitwa w Synagodze Izaaka” oraz utwory, w których zaczerpnięto inspirację z muzyki polskiej, np. “Freilach Chopina”.

W obecnym składzie zespół występuje od 1998 roku i współtworzą go Mariola Śpiewak (klarnet), Grzegorz Śpiewak (akordeon) oraz Rafał Seweryniak (kontrabas).

PROGRAM:

The Judaica Gold


Miejsce

Klezmer Music Venue

Dom Dębiński lub „Pod Beczką” – powstał w XV wieku. W drugiej połowie XVII wieku właścicielem domu był łowczy królewski Kaspar Dębiński. Wówczas elewacja kamienicy została w czasie renowacji budynku ozdobiona malunkami przedstawiającymi różne rodzaje broni.

X